oscarsteatern
logo

Välkommen till

Säkerhetsdagen

7:e december 2021

OM SÄKERHETSDAGEN

Certezza anordnar årligen Säkerhetsdagen, ett event som genom åren växt till ett av Nordens största inom området informations- och IT-säkerhet. Vårt mål är att Säkerhetsdagen skall belysa dagens och morgondagens utmaningar och att ni som deltagare skall känna att Säkerhetsdagen är en dag väl värd att investera i.

OBEROENDE

Certezza är ett oberoende informations- och IT-säkerhetsföretag vilket starkt präglar de föreläsningar som hålls under dagen. Det är vår fulla övertygelse att just oberoendet är en starkt bidragande orsak till att Säkerhetsdagen har etablerat sig till en av de viktigaste, årligen återkommande, informations- och IT-säkerhetsarrangemangen.

Fotograf: Martin Lehnberg